Unlimited Web HostingFree Joomla TemplatesTemplate Sales
Hlavní strana Přehled kursů

Nabídka vzdělávacích akcí v roce 2009/2010

 

Symbol

Název a obsah

UIS 101

Zjišťování spokojenosti zákazníka

Jednodenní informační seminář o metodice zjišťování spokojenosti zákazníka a její návaznosti v systému kvality.

UIS 102

Inovace systému kvality podle ČSN EN 9001:2009

Jednodenní informační seminář o přechodu systémů managementu kvality na novou normu ISO9001:2000.

UIS 103

Sběr a analýza dat v systému podle ČSN EN 9001:2009

Jednodenní seminář o práci s daty podle požadavků ČSN EN 9001:2009.

UIS 104

Balanced Scorecard - strategické plánování

Jednodenní seminář o strategickém plánování pomocí moderní metody Balanced Scorecard.

UIS 105

Management procesů

Jednodenní seminář o jednom z moderních přístupů k managementu, pilíři filosofie ČSN EN 9001:2009.

UIS 106

Praktické využití modelu EFQM

Jednodenní seminář pro zástupce všech organizací, které nechtějí ustrnout ve vývoji. Model excelence EFQM proniká do všech oblastí včetně státní správy. Ti kteří jej skutečně implementovali, si jej nemohou vynachválit. V čem to spočívá?

UIS 107

Management konfigurace

Jednodenní seminář o managementu konfigurace produktu. Vytváření plánu managementu konfigurace a jeho základní prvky, potřeba dokumentování postupu ve změnovém řízení, zajištění integrity položek konfigurace.

UIS 108

5s

Jednodenní seminář o metodě 5s.

UIS109

Motivace, postoje a spokojenost pracovníků

UIS110

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis

Předcházení poruchám výrobků a procesů

UIS111

Audit procesu

UIS112

Audit produktu

UIS113

Svobodný SW

Výhody a nevýhody, výběr a používání svobodného SW

UIS114

Benchmarking

Co je to BMK, informace o použití výsledkového benchmarkingu WinningMoves v licenci CzechInvest

UIS115

Systémy BOZP a EMS v rámci integrovaných systémů

Poznatky z auditů integrovaných systémů managementu.

UIS116

Základy managementu bezpečnosti informací (ISMS)

Základní principy a pohledy ISMS

UIS117

Co je to společenská odpovědnost organizací CSR

Základy Corporate social responsibility, český model

UTS 701

Plánování kvality

Intenzivní výcvikový kurs pro technology, vedoucí a technické pracovníky OŘJ. Současné pojetí plánování kvality, ISO 10005, QS9000/APQP, VDA. Jak prakticky naplnit důležitý požadavek ISO9001:2000.

(veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 703

Statistické metody v praxi

Intenzivní výcvikový kurs používání statistických metod v praxi. Získání dovedností ve statistických metodách: zaměření na výběrovou přejímku, způsobilost strojů, procesů a měřidel, ale zejména na statistickou regulaci tak, aby vyškolení pracovníci byli schopni začít používat základní metody v praxi.

(veřejný kurs 5 dnů, interně 4 dny)

UTS 705

Interní audit

Intenzivní výcvikový kurs pro interní auditory, zapojené do programu interních prověrek kvality zejména při prověřování jednotlivých oblastí systému. (veřejný kurs 2 dny, interně 2 - 3 dny)

UTS 707

Podnik řízený zákazníkem

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro vyšší a střední vedoucí. Orientace na zákazníka, vytváření angažovaného prostředí ve firmě, zlepšování kvality. (veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 710

Představitel vedení pro kvalitu

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro pracovníky, zmocněné funkcí představitele vedení pro kvalitu. Tvorba, uplatňování, udržování a rozvoj systému kvality. Zprávy o účinnosti systému kvality. Případové studie. (veřejný kurs 3 dny)

UTS 711

Certifikace ve stavebnictví podle ČSN EN 9001:2009

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro vyšší a střední vedoucí. Rozbor obsahu a návod k zavádění ČSN EN 9001:2009. Týmové práce pro výstavbu postupů systému.

(veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 712

Vyjednávání v obchodě a řízení

Intenzivní kurs vyjednávání se situačními nácviky.

(veřejný kurs 2 dny, v lázeňském provedení 5 dnů, interně 2 dny)

UTS 713

Zdokonalovací kurs auditorů

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro auditory QMS, kteří již tuto funkci vykonávají. Rozbor protokolů přinesených účastníky a diskuse kritických míst systému kvality. (veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 714

Metrologie

Intenzivní kurs metrologie. Požadavky zákonů a předpisů na metrologii, nejistota měření, analýza systémů měření. S aktivním zapojením účastníků pro pracovníky, kteří mají v zodpovědnosti podnikovou metrologii a korektní měření na výrobku, včetně ohledu na požadavky ČSN EN 9001:2009, TS16949:2002, VDA6 a QS9000/MSA.

(veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 716

Prodejní dovednosti

Intenzivní kurs obchodního jednání se situačními nácviky. (veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 717

Posuzování systémů kvality

Intenzivní pětidenní výcvikový kurs pro vedoucí auditory a auditory systémů kvality pro interní i externí audity. Doporučeno zejména pro vedoucího auditora (nositele programu prověrek) a pro pracovníky, kteří vybírají dodavatele z hlediska kvality. (veřejný kurs 5 dnů, interně 5 dnů)

UTS 727

Týmová práce

Intenzivní kurs metod týmové práce s aktivním zapojením účastníků - porada, brainstorming, NGT, vstřícná odezva (veřejný kurs 2 dny, v lázeňském provedení 5 dnů, interně 2 dny)

UTS731

Statistika v praxi I.

třídenní kurs základů statistických metod, jednoduchých statistických nástrojů a výběrových přejímek.

UTS732

Statistika v praxi II.

dvoudenní pokračovací kurs statistických metod

Statistická regulace, způsobilost procesů, znaků a měřidel.

UTS 733

Integrovaný systém managementu QMS-EMS-OHSAS

Moderním trendem je budovat integrované systémy řízení, které jsou pro pracovníky přehledné a umožňují jim pečovat současně o kvalitu, životní prostředí i bezpečnost práce.

(veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 737

Řízení změn podniku

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro přípravu vyšších vedoucích podniku na plánování, zahájení a úspěšné dokončení změn podniku (veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS745

Interní auditor EMS

Kurs obsahující výklad požadavků normy ČSN EN ISO 14001:1997, přehled právních požadavků v oboru ochrany životního prostředí, postupy a techniky interních auditů dle ČSN EN ISO 19011:2003 a výcvik vedení interního auditu včetně závěrečného testu a získání kvalifikace interního auditora.

UTS 747

Moderní personalistika

Intenzivní kurs moderní personalistiky s aktivním zapojením účastníků pro vedoucí pracovníky personálních útvarů a školních oddělení.

(veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 767

Snižování nákladů na kvalitu

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro vedoucí pracovníky OŘK, představitele pro kvalitu a pro účetní metodiky - jak zavést a provozovat účinný systém sledování nákladů na kvalitu. (veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS770

Představitel managementu pro kvalitu a environment

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro pracovníky, zmocněné funkcí představitele vedení pro kvalitu. Tvorba, uplatňování, udržování a rozvoj systému kvality. Zprávy o efektivnosti systému kvality. Nápravná a preventivní opatření. Orientace na zákazníka. Případové studie. (veřejný kurs 3 dny)

UTS771

Interní auditor UTS-EMS

Kurs obsahující výklad požadavků norem ČSN EN 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:12005, přehled právních požadavků v oboru ochrany životního prostředí, postupy a techniky interních auditů dle ČSN EN ISO 19011:2003 a výcvik vedení interního auditu včetně závěrečného testu a získání kvalifikace interního auditora.

UTS773

Zdokonalovací kurs auditorů QMS a EMS

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro auditory UTS a EMS, kteří již tuto funkci vykonávají. Rozbor protokolů přinesených účastníky a diskuse kritických míst systému kvality a EMS. (veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 777

Vizuální management

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro používání nástrojů manažera. Jak uspořádat data pro prezentaci týmům a skupinám, jakých grafických metod použít při práci týmů, abychom přesvědčili lidi a dosáhli maximální efektivnosti práce.

(veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS781

Zavádění EMS – základní kurs pro managery a auditory

UTS782

Zavádění BOZP – základní kurz pro managery a auditory

UTS 787

Nakupování materiálu a služeb

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro pracovníky zásobování. Zásobování, kvalita nakupovaných výrobků, výběr a řízení dodavatelů.

(veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 788

Logistika

Logistika jako podpora procesu a výrobku. Nakupování, skladování, manipulace, dodávání. Podpora výrobku - náhradní díly, katalogy, vazba logistiky na management konfigurace.

UTS 797

Certifikace podle ČSN EN ISO 9000: 2009

Intenzivní kurs s aktivním zapojením účastníků pro vyšší a střední vedoucí. Rozbor obsahu a návod k zavádění ČSN EN ISO 9000: 2009. Týmové práce pro výstavbu postupů systému.

(veřejný kurs 2 dny, interně 2 dny)

UTS 798

Sebehodnocení podle modelu EFQM

Intenzivní dvoudenní interaktivní kurs pro sebehodnocení organizace podle modelu EFQM.

UTS 799

Hodnocení podle modelu EFQM

Intenzivní třídenní interaktivní kurs pro externí hodnocení organizací podle modelu EFQM.

Nabízíme také uspořádání vzdělávacích akcí na míru, jejichž základem je výše uvedený seznam kursů se zahrnutím dohodnutých úprav. Doporučujeme interní kursy konat v kulturním prostředí mimo prostory závodů, aby se zabránilo vyrušování pracovníků.

Kursy je možno objednat buď jednotlivě, nebo v rámci širšího vzdělávacího programu, nebo v rámci poradenské zakázky. Pro širší manažerské programy je možno zařadit další prvky z oblasti například financí, práva nebo psychologie podle dohody s klientem. Tyto prvky zajistí Ing. Jiří Zajíc, CSc. - ULTIMA obvykle formou subdodávky, při zachování své zodpovědnosti za celý program.

Kursy UTS 737, 747 jsou zaměřeny zejména na vrcholové a střední vedení, UTS 727, 797 a další, již specializované kursy i na nižší vedení a výkonné pracovníky. V menších firmách může být vrcholové a střední, případně i nižší vedení ve vzdělávacím programu sdruženo, ve větších firmách doporučujeme školit diferencovaně. Na přání budeme spolupracovat i na programech pro nižší vedení a řadové pracovníky.

Všechny kursy podle výše uvedeného seznamu jsou provozovány osvědčenými lektory. Manuály kursů jsou profesionálně zpracovány v průměrném rozsahu cca 150 - 250 stran A4. Kursy mají předem stanovenou strukturu, dokumentovanou podrobným rozvrhem Jsou doprovázeny sadou výukových pomůcek, zejména presentací PowerPoint pro každý kurs. K provozování kursů podle dohody se zákazníkem můžeme použít vlastní kvalitní datový projektor, plátno a flipchart, v případě týmové práce a vyjednávání i TV řetězec.

Aktualizováno (Sobota, 18 Červenec 2009 21:18)